TÜM DERGİLER

YAYIN İLKELERİ

Amme İdaresi Dergisi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanındaki özgün makaleleri kabul etmektedir. Devam eden ya da savunulmuş yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş makaleler ve herhangi bir kongrede sunulmuş (özeti yayımlanmış ya da yayımlanmamış) bildirilerin genişletilmesiyle hazırlanan makaleler kabul edilmemekte ve değerlendirmeye alınmamaktadır.

Amme İdaresi Dergisi, Social Sciences Citation Index (SSCI), Social SciSearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS), Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde taranmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanmaktadır.

1. Amme İdaresi Dergisi ’nde yayımlanması istenen makaleler, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin başka bir yerde yayımlanmadığını ve başka bir yere gönderilmediğini belirten aşağıdaki taahhütname, yazarlar tarafından imzalanıp taratılarak makaleye iliştirilmelidir:

Amme İdaresi Dergisi ’nde yayımlanması talebiyle tarafınıza ilettiğim “…………...” başlıklı makalemin, başka bir süreli yayında, kitapta, vb. yayımlanmadığını ve yayımlanmak üzere gönderilmediğini taahhüt ederim. Aksinin kanıtlanması hâlinde, her türlü hukukî sorumluluk şahsıma aittir.

2. Amme İdaresi Dergisi’ne gönderilen makaleler akademik-bilimsel etik kurallara uygun şekilde hazırlanmalı, intihâl tarama raporu (intihal.net, turnitin, vb.) makale ile birlikte gönderilmelidir.

3. Yazar sayısı üçten fazla olan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazarlar, akademik ve/veya idarî unvanını, çalışma alanlarını, başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri, telefon numaraları ve e-posta adresleri) bildirmelidirler.

4. Amme İdaresi Dergisi ’ne gönderilen makaleler, görmez yayın kurulu ve görmez hakem yöntemiyle değerlendirilmektedir. Makaleler, Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmektedir. Gönderilen makalelerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına ve Derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir.

5. Yayımlanan makaleler için telif ücreti ödenmemektedir.

6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin, fizikî ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak dâhil, tüm yayın haklarına sahiptir. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.