TÜM DERGİLER

MAKALE GÖNDERİMİ

E-posta adresimiz: ammeidaresi@hbv.edu.tr 

Yayımlanması istenen makaleler (taahhütname ve intihal tarama raporu ile birlikte) bu e-posta adresine gönderilmelidir. Amme İdaresi Dergisi, yazarlarıyla iletişimini e-posta üzerinden gerçekleştirmektedir. Makaleniz ulaştığında ve değerlendirme sürecinin her yeni aşamasında e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.